پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین…

توضیح مختصر:

مقدمه: یک ماشین شامل یک منبع نیرو و یک سامانه انتقال است که کاربرد خاصی از توان را فراهم می آورند. دیکشنری میرام وبستر انتقال را به این صورت تعریف می نماید: مجموعه ای از قطعاتی که شامل دنده های تغییر سرعت و میل گاردان هایی است که توسط آن ها توان را از موتور به یک محور تحت بار منتقل می شود…

عنوان کامل: پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: zip
  • فرمت فایل اصلی: docx
  • تعداد صفحه: 212
  • حجم: 36,373 کیلوبایت

مقدمه:

یک ماشین شامل یک منبع نیرو و یک سامانه انتقال است که کاربرد خاصی از توان را فراهم می آورند. دیکشنری میرام وبستر انتقال را به این صورت تعریف می نماید: مجموعه ای از قطعاتی که شامل دنده های تغییر سرعت و میل گاردان هایی است که توسط آن ها توان را از موتور به یک محور تحت بار منتقل می شود. انتقال اغلب به گیرباکسی (جعبه دنده) که از دنده ها و سلسله ای از دنده ها برای فراهم آوری تبدیل سرعت و دور موتور از یک منبع چرخان به دستگاهی دیگر استفاده می کند اشاره دارد.وظیفه گیربکس ( جعبه دنده ) اصلی در دستگاه تراش تامین 24 دور مختلف جهت اجرای کارهای مختلف و تامین نیروی محرکه جعبه دنده های دیگر می باشد که طبق دیاگرام های استاندارد ارائه شده در کاتالوگ ها دورهای حاصله و نحوه در گیری دنده های مربوط را مشخص می کنند .در فصل اول در مورد دستگاه تراش و قسمت های آن مطالبی آورده ایم در فصل دوم توضیح مختصری از چرخدنده ها ، پارامترهای مهم در چرخدنده ها و طبقه بندی انواع آن می پردازیم در فصل سوم خلاصه ای از پروژه ، طرح کلی دستگاه و قطعات تشکیل دهنده آن می آوریم سپس در فصل چهارم مبحث مقاومت مصالح و ، تنش از قبیل تنش سطحی و خمشی در چرخدنده ها معرفی می گردد.در فصل پنجم به محاسبات مربوط به طراحی پرداخته ایم و در فصل ششم به بحث نحوه طراحی گیربکس کاهنده در نرم افزار CATIA و در فصل هفتم تحلیل استاتیکی چرخ دنده ها با نرم افزار CATIAرا انجام می دهیم.

فهرست مطالب:

تشکر و قدردانی

پیشگفتار

تقدیم نامه

فهرست مطالب

فهرست اشکال

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فصل اول: دستگاه تراش

1-1- دستگاه تراش

1-2- تاریخچه ماشین تراش

1-3- قسمت های مهم کنترل و تنظیم کننده

1-4- سوپرت فوقانی

1-5- صفحه مخروطی تغییر محور اصلی

1-6- جدول مقدار پیشروی رنده

1-7- بررسی عوامل موثر در انتخاب سرعت برش

1-8- وظیفه اصلی ماشین تراش

1-9- اساس ماشین های تراش

1-10- نیروهایی که بر ابزار برش اثر می گذارد

1-11- عوامل سرعت برش مناسب برای هر ماشین

1-12- فرمول مقدار سرعت برش

1-13- تعیین دور ماشین توسط دیاگرام

1-14- انواع ماشین تراش و ساختمان آن ها

1-14-1- ماشین تراش کوچک مرغکدار

1-14-2- ماشین های تراش ابزارسازی

1-14-3- ماشین تراش معمولی نرم شده

1-14-4- ماشین های تراش با قطر کارگیر و طول زیاد

1-14-5- ماشین تراش پیشانی تراش

1-14-6- ماشین تراش عمودی

1-15-ا- جزای اصلی ماشین تراش و وظیفه هریک

1-15-1- ریل ماشین

1-15-2- دستگاه یاطاقان محور اصلی

1-15-3- دستگاه مرغک

1-15-4- دستگاه حامل سوپرت

1-15-5- جعبه دنده بار (گیربکس)

فصل دوم: معرفی چرخدنده ها

2-1- معرفی چرخدنده ها

2-2- مزایا

2-3- معایب

2-4- مفاهیم اساسی و ابعاد چرخدنده

2-5- طبقه بندی چرخدنده ها

2-6- انواع چرخدنده ها

2-6-1- چرخدنده های ساده

2-6-2- چرخدنده های مارپیج

2-6-3- چرخدنده های مخروطی

2-6-4- چرخدنده حلزون و پیچ حلزون

2-6-5- چرخدنده های جناغی

فصل سوم: خلاصه ای از پروژه

3-1- خلاصه ای از پروژه

3-2- عملکرد گیربکس

3-3- مزایای گیربکس کاهنده

فصل چهارم: مقاومت مصالح در چرخدنده ها

4-1- مقاومت مصالح در چرخدنده ها

4-2- مقاومت به خوردگی AGMA

4-3- تنش سطحی مجاز AGMA

4-4- تنش خمشی مجاز AGMA

4-5-تنش خمشی مجاز

4-6- محاسبات تنش خمشی مجاز

4-7- محاسبات تنش سطحی

فصل پنجم: محاسبات طراحی گیربکس

5-1- انتخاب زاویه فشار دندانه

5-2- تعیین مدول چرخدنده پینیون

5-3- محاسبه فاصله محور چرخدنده

5-4- محاسبه سرعت خطی روی دایره گام

5-5- محاسبه بار وارده روی دندانه

فصل ششم: مدل سازی گیربکس کاهنده دستگاه تراش در نرم افزار CATIA

6-1- مدل سازی پوسته گیربکس کاهنده

6-1-1- روش ترسیم پوسته گیربکس کاهنده

6-2- مدل سازی اجزاء گیربکس کاهنده

6-2-1- مدل سازی چرخ دنده ها

6-2-1-1- ترسیم چرخدنده idle Gear

6-2-1-2- ترسیم چرخدنده input Gear

6-2-1-3- ترسیم چرخدنده output Gear

6-3- مدل سازی بلبرینگ

6-3-1- ترسیم قطعه ی Radial ball beaing

6-4- مدل سازی شفت های ورودی و خروجی

6-4-1- ترسیم قطعه ی Shaft idle

6-4-2- ترسیم قطعه ی Shaft input

6-4-3- ترسیم قطعه ی Shaft out

6-5- ترسیم قطعه ی Driver

6-6- مدل سازی خارها

6-6-1- ترسیم قطعه ی key

6-6-2- ترسیم قطعه یkey 2

6-7- مونتاژ اجزاء گیربکس کاهنده

فصل هفتم: تحلیل استاتیکی چرخ دنده های گیربکس کاهنده دستگاه تراش با نرم افزار CATIA

7-1- تحلیل استاتیکی چرخدنده Idle gear

7-2- برگه ی Report Sheet

7-3- تحلیل استاتیکی چرخدنده Input gear

7-4- برگه ی Report sheet

7-5- تحلیل استاتیکی چرخدنده output gear

7-6- برگه ی Report Sheet

منابع

پیوست

چکیده به انگلیسی

صفحه عنوان به انگلیسی

عبارات و جملات کلیدی

پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین تراش, دانلود پروژه, پروژه مکانیک, گریبکس, ماشین تراش, گیربکس کاهنده, چرخدنده, AGMA, نرم افزار CATIA, طراحی گیربکس در نرم افزار کتیا

خرید فایل

ارسال شده در