پایان نامه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

قیمت: 118000 ریال

موضوع:

پایان نامه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

ژنراتور برق یکی از مهم ترین اجزا موجود در نیروگاه های تولید برق است و از آنجا که سیستم تحریک مهم ترین جزء هر ژنراتور را شامل میشود لذا سیستم تحریک نقش بسیار مهمی، در تولید برق دارد. کاربرد مهم سیستم تحریک، http: //wikipower. ir” target=”blank”>این است که می تواند ژنراتور را طوری هدایت کند که ژنراتور در ناحیه امن (محدوده پایداری) باقی بماند.

لذا با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار مهم سیستم تحریک در نیروگاهها، طبیعی است که حساسیت روی سیستم تحریک بالا می رود و اگر مشکلی در سیستم تحریک ایجاد شود، این مشکل به طور مستقیم روی ژنراتور اثر می گذارد. به عنوان مثال در صورت عملکرد نا مناسب محدود کننده زیر تحریک و یا فوق تحریک ژنراتور آسیب می ببیند و در صورت ایجاد مشکل در ژنراتور ناپایداری در شبکه نیز به وجود خواهد آمد.

در این پروژه ابتدا سیستمهای تحریک پردردسر (نظیر نیروگاه آبی سد شهید عباسپور) را بررسی شده است و بعد با سیستمهای تحریک روسی نیروگاه رامین (که نه خیلی دینامیکی هستند و نه خیلی استاتیکی) آشنا می شویم و در http: //wikipower. ir” target=”blank”>انتها با جدیدترین سیستم تحریک حال حاضر جهان آشنا خواهید شد و در فصل 6 (جمع بندی) این 4 نوع سیستم تحریک را به طور کامل با هم مقایسه کرده و مزایا و معایب آنها را تشریح خواهیم کرد.

سر فصل های این پایان نامه:

مقدمه

فصل 1- نظریه سیستم تحریک

1-1- سیستم تحریک چیست ؟

1-2- http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک

1-2-1- تولید جریان روتور

1-2-2- منبع تغذیه

1-2-3- سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)

1-2-4- مدار دنبال کننده خودکار

1-2-5- کنترل تحریک

1-3- وظایف سیستم تحریک

1-4- جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی

1-5- سیستم تحریک در نیروگاه

1-6- رفتار http: //wikipower. ir/” target=”blank”>الکتریکی و مکانیکی ژنراتور سنکرون

1-7- ساختمان ژنراتور سنکرون و انواع آن

1-8- کمیاتhttp: //wikipower. ir/” target=”blank”> اصلی یک ژنراتور سنکرون

1-8-1- قدرت مفید

1-8-2- ضریب توان

1-8-3- ولتاژ نامی

1-8-4- سرعت گردش

1-9- حالتهای عملکرد ژنراتور

1-9-1- حالت بی باری

1-9-2- ماشین باردhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>ار شده و عملکرد آن در هنگام وصل به شبکه بی نهایت

1-9-3- عملکرد بخش ویژه

1-10- گشتاور سنکرونیزhttp: //wikipower. ir/” target=”blank”>اسیون

1-11- مشخصات گشتاور ژنرhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>اتور

1-12- دیاگرام توان ماشین سنکرون

1-13- نیازهای شبکه استاتیکی میکروکنترلر

1-14- تولید و مصرف توان رhttp: //wikipower. ir/” target=”blank”>اکتیو

1-15- مقایسه گاورنر و میکروکنترلر

1-16- رفتار استاتیکی میکروکنترلر AVR

فصل 2- انواع سیستم تحریک و معرفی http: //wikipower. ir/” target=”blank”>انواع اکسایتر

2-1- سیستم تحریک ژنراتور

2-2- انواع سیستمهای تحریک

2-2-1- سیستم تحریک استاتیک

2-2-2- سیستم تحریک دینامیک

2-2-3- سیستم تحریک استاتیک

2-2-4- سیستم تحریک مشتمل بر تحریک کنندهhttp: //wikipower. ir” target=”blank”> اصلی سه فاز و دیودهای ثابت

2-2-5- سیستم تحریک بدون جاروبک

2-3- انتخاب سیستم تحریک ژنراتور

2-3-1- توان خروجی سیستم تحریک

2-3-2- ولتاژ نامی سیستم تحریک

2-3-3- سقف ولتاژ تحریک

2-3-4- عایق سیم پیچ تحریک

2-4- ساختمان کلی تنظیم تحریک

2-5- انواع اکسایتر

2-5-1- اکسایتر با رئوستای تحت کنترل (سیستم اولیه)

2-5-2- سیستم کنترل میدان تحریک به وسیله http: //wikipower. ir” target=”blank”>اکسایتر با ژنراتور DC کموتاتوردار

2-5-3- سیستمهای کنترل میدان تحریک با استفاده از اکسایتر با یکسوکننده و آلترناتور

2-5-4- سیستم کنترل میدان تحریک با سیستم اکسایتر با یکسوکننده مرکب

2-5-5- سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر از نوع یکسوکننده مرکب و اکسایتر با یکسوکننده و منبع تغذیه از نوع ولتاژی

2-5-6- سیستم کنترل میدان تحریک با http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اکسایتر متشکل از یکسوکننده با منبع تغذیه از نوع ولتاژی

فصل 3- معرفی سیستم تحریک سد آبی شهید عباسپور

3-1- معرفی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-2- مشخصات سیستم تحریک واحدهای نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-2-1- ژنرhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>اتور

3-2-2- تحریک ژنراتور

3-2-3- سیستم تحریک

3-3- اجزای سیستم تحریک

3-3-1- ماشین http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اصلی

3-3-2- ماشین تحریک اصلی

3-3-3- جبران کننده پسماند

3-3-4- آمپلی دhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>این

3-3-5- سیم پیچهای آمپلی داین

3-3-6- فیلد بریکر

3-3-7- مقاوت های ثابت زمانی

3-3-8- فید بکها

3-3-9- تنظیم کننده ولتاژ

3-3-10- رام

3-3-11- اس http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اس جی

3-3-12- بلوک فرسینگ

3-3-13- بلوک محدود کننده زیر تحریک

3-4- مدل سازی سیستم تحریک سد شهید عباسپور

3-4-1- تقویت کننده گردان (آمپلی دhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>این)

3-4-2- مدل تحلیلی تحریک کننده اصلی

3-4-3- مدل تحلیلی پایدار ساز سیستم تحریک

3-5- ارhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>ائه مدل تحلیلی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-6- ارزیابی مدل

3-7- نحوه عملکرد سیستم تحریک

فصل 4- معرفی دو سیستم تحریک روسی در نیروگاه رامین

4-1- پانل ЭПА-500 و المانهای دورن آن

4-2- وظایف اصلی تقویت کننده های مغناطیسی

4-3- ماشین تحریک اولیه

4-4- ماشین تحریک http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اصلی

4-5- توضیح در مورد فورسنیگ

4-6- پارامترهای فورسنیگ و مگا وار واحد

4-7- عملدی فورسنیگ

4-8- توضیح در مورد واحد Б0MB حفاظت زیر تحریک

4-9- نکاتی بیشتر درباره محدودکننده زیر تحریک Б0MB

4-10- معرفی فیدبکهای ثابت (پایدار) و گذرhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>ا

4-11- پل های دیودی جهت یکسو کردن

4-12- اتوترانس یا ترانسفورماتور کنترل مگاوار

4-13- نحوه عملکرد سیستم تحریک واحدهای 2- 4 نیروگاه رامین

4-14- توضیحات برروی نقشه تک خطی و شماتیک پانل ЭπA-500

4-15- قسمت دوم: سیستم تحریک واحدهای 6و5 نیروگاه رامین

4-16- حفاظتهای مربوط به سیستم تحریک

4-17- تشریح کارتهای موجود در تنظیم کننده ولتاژ (AVR)

فصل 5- معرفی سیستم تحریک Unitrol 5000 در نیروگاه رhttp: //wikipower. ir/” target=”blank”>امین

5-1- نحوه عملکرد سیستم تحریک Unitrol 5000 در واحد 1 نیروگاه رhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>امین

5-2- فرمان ها و فیدبک ها

5-3- فرمان وصل میدان

5-4- فرمان قطع میدان

5-5- فرمان وصل تحریک

5-6- مرحله آغاز کار ژنراتور با راه اندازی نرم

5-7- “فایر آل فلش” چه چیزی است ؟

5-8- فرمان قطع تحریک

5-9- مدهای کنترل: محلی / دور و اتوماتیک / دستی

5-10- فرمان های وصل دستی / اتوماتیک

5-11- کنترل کننده پیگیری

5-12- کنترل دستی جریان و کنترل اتوماتیک ولتاژ

5-13- فرمان کانال 1/کانال2

5-14- تغییر وضعیت به کانال اضطراری

5-15- نواحی ایمن

5-16- فرمان کاهش و افزایش نقطه تنظیم

5-17- فرمان های تنظیم کننده اعمال گر فوق العاده

5-18- فرمان های قطع و وصل پایدارکننده سیستم تحریک

5-19- تجهیزات مربوط به کنترل محلی

5-20- معرفی تابلوهای آرکنت

5-21- معرفی بخش های مختلف تابلو آرکنت

5-22- کنترل های اضافی

5-23- تریستور / مبدل

5-24- چک کردن برخی موارد قبل از قبل http: //wikipower. ir” target=”blank”>از راه اندازی سیستم

5-25- چک کردن در زمان بی باری

5-26- چک کردن منظم در خلال عملکرد

5-27- بررسی های لازم و تعمیرات در هنگام خاموش بودن

5-28- چک کردن تریپ اضطراری در سیستم تحریک در زمان هشدار و یا خطا

فصل 6- جمع بندی بررسی فنی و اقتصادی سیستم های تحریک

6-1- جمع بندی

6-2- مزایا و معایب سیستم تحریک واحد 2 تا 4 نیروگاه رhttp: //wikipower. ir”>امین

6-3- مزایا و معایب سیستم تحریک استاتیک – آنالوگ واحد 5 و 6 نیروگاه رامین

منابع و مراجع

ضمیمه

خرید فایل

ارسال شده در